Posiedzenie Branży Przemysł OPZZ

11-07-2022 

W niedzielę wieczorem, w Wałbrzychu spotkałam się ze związkowcami-pracownikami przemysłu, żeby rozmawiać o problemach przemysłu motoryzacyjnego, zbrojeniowego i tekstylnego. Serdecznie dziękuję Ogólnopolskiemu Porozumieniu Związków Zawodowych, Federacji ZZ Metalowców i Hutników w Polsce oraz Związkowi Zawodowemu Przemysłu Elektromaszynowego za zaproszenie i rozmowy!

Jak wygląda moja praca w sejmie i poza nim? zapisz się do newslettera. Zapisz się