Ustawa o zawodzie psychologa - zapraszamy do udziału w konsultacjach

Choć dziś walczymy z pandemią koronawirusa, w tle rozpoczyna się kolejna: pandemia depresji, zaburzeń i problemów, które wymagają wsparcia psychologicznego. Aby stawić jej czoła, potrzebujemy jednego, fundamentalnego kroku: ustawowego uregulowania zawodu psychologa.

Dlatego wraz z Ogólnopolskim Związkiem Zawodowym Psychologów opracowaliśmy projekt ustawy o zawodzie psychologa i samorządzie zawodowym psychologów. Projekt ten reguluje m.in.:

  • prawo do wykonywania zawodu psychologa
  • zasady wykonywania zawodu psychologa
  • organizację i funkcjonowanie samorządu zawodowego psychologów

Dlaczego potrzebujemy tych regulacji? Dziś nie istnieje w Polsce rejestr psychologów ani standardy pracy, które zapewniłyby wsparcie psychologiczne na jak najlepszym poziomie. Polki i Polacy tak naprawdę nie wiedzą, czy trafiają do psychologa, czy też do osoby, która się za takiego podaje.

Jako przewodnicząca Parlamentarnego Zespołu ds. Ustawowego Uregulowania Zawodu Psychologa zapraszam organizacje społeczne i zawodowe zrzeszające psychologów oraz wszystkie osoby zainteresowane przedmiotem ustawy do udziału w konsultacjach naszego projektu.

Zapraszam także pozostałe środowiska polityczne do współpracy na rzecz tej ustawy - ustawy, która w końcu, po 20 latach chaosu z powodu braku rzetelnych regulacji, pozwoli psychologom w pełni realizować misję tego ważnego zawodu zaufania publicznego.

Jak wygląda moja praca w sejmie i poza nim? zapisz się do newslettera. Zapisz się