Działania

Rząd w sprawie sytuacji na granicy nie słucha apeli organizacji pomocowych, mediów, medyków, opozycji ani społeczności międzynarodowej. Jednak najsmutniejsze jest, że nie chce słyszeć głosu własnych obywateli - Polek i Polaków, mieszkanek i mieszkańców Podlasia i strefy stanu wyjątkowego. Ci ludzie, osamotnieni, pozostawieni bez wsparcia rządu wobec kryzysu humanitarnego, nie mogąc patrzeć na cierpienie, jakie spotyka innych na ich ziemi, w podlaskich, przygranicznych lasach, powołali do życia Białowieska Akcja Humanitarna.

Podczas wczorajszej debaty sejmowej przypomniałam ich głos - głos ludzi, którzy swoim humanitarnym działaniem ratują honor Rzeczypospolitej Polskiej.

Granica Polski i UE powinna być szczelna i bezpieczna. Po 2 miesiącach stanu wyjątkowego nie jest ani taka, ani taka.

Rząd nie radzi sobie ani z kryzysem humanitarnym, ani z reżimem Łukaszenki.

Czas zwołać Radę Bezpieczeństwa Narodowego i wspólnie zdecydować, jak chronić życie ludzi i bezpieczeństwo granicy.

Dziś mamy Tęczowy Piątek, a w Sejmie za moment rozpoczną się głosowania, między innymi nad antyobywatelskim projektem odbierającym osobom LGBT+ kolejne prawa - tym razem prawo do zgromadzeń. To zły, dyskryminujący, ograniczający konstytucyjne prawo projekt, który nigdy nie powinien stać się obowiązującym prawem! Oczywiście, jestem mu przeciwna. Wyślijmy ten projekt tam, gdzie jego miejsce - do sejmowej niszczarki!

Jutro minie rok od Tęczowej Nocy - wydarzeń związanych z aresztowaniem Margot ze Stop Bzdurom, które przyniosło także masowe zatrzymania przez Policję aktywistek, uczestników spontanicznej demonstracji solidarnościowej, a także postronnych przechodniów. W nocy z 7 na 8 sierpnia 2020 roku na Krakowskim Przedmieściu w Warszawie Policja zatrzymała 48 osób, w tym zupełnie przypadkowych. Wiele z nich zatrzymała w sposób nieprawidłowy, bezzasadny i nielegalny. Tamtej nocy wiele z nas, posłanek lewicy, a także aktywistek i aktywistów antyrepresyjnych, przedstawicieli biura Rzecznika Praw Obywatelskich, adwokatów i adwokatek jeździło od komisariatu do komisariatu, szukając osób zatrzymanych i domagając się dla nich dostępu do prawnika. Realizacji ich konstytucyjnego prawa do obrony.

Młodzi ludzie chcą po wakacjach wrócić do szkoły, ale do lepszej szkoły. Do szkoły, w której będą czuć się u siebie - bezpieczni, otoczeni szacunkiem, wiedzą, opieką i wsparciem, którego po tym trudnym czasie tak bardzo potrzebują.

Młodzi ludzie, z okazji zakończenia roku szkolnego, wystawili dziś świadectwo dla ministra Przemysława Czarnka. Oceny? Celujące z języka nienawiści, indoktrynacji, zmuszania do udziału w lekcjach religii, finansowania kościelnych organizacji. Nie szczędzili też lokatorowi gmachu przy alei Szucha w Warszawie gorzkich słów. Ich ocena stanu polskiej oświaty jest jednoznaczna i miażdżąca. Ale polska szkoła nie musi być taka. Jakiej szkoły chcą młodzi, Lewica , jakiej ja chcę szkoły?

Minister Przemysław Czarnek próbuje zmienić prawo oświatowe na swoją korzyść, podporządkować sobie nauczycieli i dyrektorów, zawrzeć w programie nauczania jeszcze więcej prawicowej propagandy oraz wprowadzić do niego przepisy karne – kategorię „przestępstwa oświatowego”. W ten sposób kuratorzy staliby się praktycznie prokuratorami ds. edukacji — pozwoliłoby to zabronić nauczycielom prowadzenia autonomicznej pracy dydaktycznej, a dyrektorów trzymało w szachu pod groźbą więzienia za niestosowanie się do nakazów ministerstwa. Minister Czarek próbuje tym samym obedrzeć polskie szkoły z najdrobniejszego skrawka autonomii.

Zmiany te próbowano wprowadzić w życie pod osłoną wakacji — po cichu i zapewne licząc na to, że ani uczniowie, ani rodzice nie dowiedzą się, do jakiej szkoły czeka ich powrót we wrześniu. Nie był to jedyny przykład tego, że minister Czarnek nie jest osobą, której zdaje się zależeć na przejrzystości i otwartości działań. Na posiedzeniu sejmu wyparł się faktu, że nazwał osoby należące do mniejszości LGBT+ „nienormalnymi”. Zarzucił mi kłamstwa oraz manipulowanie jego wypowiedzią. Nie był to pierwszy raz, gdy minister jasno okazał swoją opinię na temat osób LGBT+, a kolejne wypowiedzi wyłącznie ten obraz utrwalają.

Walka, którą w tym momencie toczymy, jest walką o zdrowie i życie młodych ludzi. Minister Czarnek próbuje zmienić szkołę w jeszcze większą tubę propagandową, próbuje wtłoczyć młodym ludziom do głów jeszcze więcej prawicowych i religijnych treści, jednocześnie odcinając ich od edukacji zdrowotnej, seksualnej czy antydyskryminacyjnej.

Dla ludzi próbujących doprowadzić do zmiany prawa oświatowego nie ma żadnego znaczenia, ile osób ucierpi w tym procesie — irracjonalne lęki oraz potrzeba jak największej kontroli instytucji publicznych to jedyne co się dla nich liczy. Gdy na mównicy opowiadałam o dzieciach każdego roku popełniających samobójstwa i samookaleczających się zagłuszano mnie oklaskami, którym towarzyszyły im chichoty, śmiechy i buczenie.

Będę walczyła o prawo do wolności, radości i szczęścia dla każdego — bez względu na to, kogo ta osoba kocha, kim jest, kim się czuje i w jakiej rodzinie żyje lub się wychowała. Pragnę, aby wszystkie osoby LGBT+ oraz osoby, które stają się ofiarami trans- i homofobii, mimo że do LGBT+ nie należą, otrzymały pomoc i wsparcie. Życzę Wam, abyście zawsze pamiętali, że nie jesteście sami oraz byli w stanie znaleźć oparcie i ciepło.

Życzę wam, abyście byli bezpieczni i szczęśliwi.

Wraz z posłankami Lewicy przedstawiłyśmy dziś naszą receptę na Polskę po pandemii. Obejmuje ona propozycje na poprawienie w Polsce sytuacji osób, które tego potrzebują. Pragniemy wyciągnąć rękę do pracowników, których prawa są łamane, do osób z niepełnosprawnościami, do seniorów, personalu medycznego, dzieci. Zależy nam na poprawie jakości edukacji i opieki medycznej oraz poważniejszym podejściu do kwestii katastrofy klimatycznej.

Co zrobić, by Polacy chętniej decydowali się na szczepienie przeciwko COVID-19? Apele to za mało - trzeba im to szczepienie ułatwić! Dzień szczepienia powinien być wolny od pracy - bez względu na rodzaj umowy. Taki projekt ustawy jako Lewica złożyliśmy dziś w Sejmie.

Jak wygląda moja praca w sejmie i poza nim? zapisz się do newslettera. Zapisz się